خانه > صنعت > کشاورزی > عرضه كننده ي انواع بذر

شماره آگهی : 10222
عرضه كننده ي انواع بذر
آگهی غیر فعال!

فروش انواع بذر
فرناندو آلمان
بتاسيد
ارنستينا آلمان
پولات ترك
ايزابلا ترك
تورباتا فرانسه
ايزابلا آلمان
پيرولا آلمان
راستا
والنتينا ترك
فروش انواع بذر
پياز زرد بتا
پياز سفيد مينروا
در شركت آريا منتخب پارسيان
در زمينه ي پرورش دام و طيور
پرورش انواع بذر