خانه > صنعت > دامداری > فروش صد عدد مرغ 5/5 ماهه پا به تخم - طیور

شماره آگهی : 12564

آگهی ویژه مرتبط

فروش صد عدد مرغ 5/5 ماهه پا به تخم - طیور
آگهی غیر فعال!

مرغ پنج و نیم ماهه و چهار و نیم ماهه
تغذیه با جیره تخصصی مرغ تخمگذار به تعداد صد عدد