خانه > صنعت > کشاورزی > تولید کننده گوگرد / تولید کننده کود سم / تامین نهاده ایران

شماره آگهی : 11520
تولید کننده گوگرد / تولید کننده کود سم / تامین نهاده ایران
آگهی غیر فعال!

- انواع گوگرد(گوگرد پودری-گوگرد گرانول-گوگرد بنتونیت-گوگرد کلوخه-گوگرد دال عدسی و گوگرد آلی)Sulfur برند LIFE

- کود هیومیک اسید مایع و پودری خارجی.برندهای هیومکس آمریکایی درصد و هیومیک ارگومکس و پودر هوموکسال چین Humic Acid

- کود سولوپتاس و سولفات پتاسیم potassium sulfate

- کود سولفات روی.سولفات آهن.سولفات مس.سولفات منگنز.سولفات منیزیم Zinc sulfate. Iron sulfate. Copper sulfate. Manganese sulfate. Magnesium sulfate

- کود دی آمونیوم فسفات مایع و گرانول. DAP Diammonium phosphate

- کود نیترات کلسیم Calcium nitrate

- کود مایع مخصوص زعفران Liquid fertilizer for saffron

- کود اوره فسفات Urea phosphate

- کود سه بیست.کود NPK ان پی کا Fertilizer three twenty. NPK fertilizer

- کود سوپر فسفات ساده Simple superphosphate fertilizer

- کود کلاته آهن Iron Chelate

- کود مایع مرغی و کود پلت مرغی Poultry liquid fertilizer and poultry pellet fertilizer

- کود زیستی و بیولوژیک Bio-fertilizer

- کود نیترات پتاسیم Potassium nitrate

- کود میکرومیکس طلایی Golden Micromix

- فروت ستینگ Fruit Setting

- کود آلی گرانوله گوگردی Organic sulfur granular fertilizer

- سوپر آمینو Super Amino

سازمان تامین نهاده ایران
تلفن دفتر تهران= -
تلفن دفتر خراسان رضوی= -
موبایل=