خانه > صنعت > دامداری > مرغ تخمی قیمت مرغ تخمگذار - طیور

شماره آگهی : 13146
مرغ تخمی قیمت مرغ تخمگذار - طیور
رایگان

مرغ تخمی
قیمت مرغ تخمگذار
قیمت مرغ بومی
خرید جوجه یک ماهه ، دو ماهه
فروش نیمچه سه ماهه
کیفیتی مطلوب و تضمین شده فروش مرغ تخمگذار. فروش مرغ تخمگذار محلی
مرغ اماده به تخم با رکورد 220 در سال