خانه > خدمات > حمل و نقل > اتوبار رباط کریم فرهنگیان

اتوبار رباط کریم فرهنگیان

شماره آگهی : 12843
اتوبار رباط کریم فرهنگیان
آگهی غیر فعال!
بیشتر...

اتــوبــاربــری احــمــدی بــا رعــایــت اصــول بــهداشــتــیــ..
از جــمــلــه.. دســڪــشــ.. ومــاســڪــ..
زده عــفــونــی ڪــردن داخــل ڪــانــتــیــنــر مــاشــیــن هر ســاعــت یــڪــبــار بــرای رفــاه مــشــتــریــان مــنــطــقــه.. پــرنــد. ڪــیــســونــ. فــاز. ربــاط ڪــریــم فــرهنــگــیــان آبــشــنــاســانــ. جــاده ســاوه گــلــســتــان صــالــح آبــاد ســبــز دشــت وحــومــه
هـدف مــــا جــــلــــب رضــــایــــت مــــشــــتــریــ
شــــهــروشــــهــرســــتـــانــ
خــاور بــزرگ نــیــســان وانــت ڪــفــی مــبــلــیــ
ڪــارگــر خــالــی جــهت جــابــجــایــی اثــاث داخــل طــبــقــات وبــارهای شــهرســتــان بــا نــازلــتــریــن قــیــمــتــ..
ڪــارگــر خــالــی را از مــــا بــخــ…

خوب است بدانید:

اتوبار ، از 799 روز پیش عضو سایت ثبت ها میباشد.


این آگهی را در اولین بار در 6م مرداد 1400 ثبت کرده که در مجموع 208 بازدید داشته و در 5م شهریور 1400 بروزرسانی شده است.


اتوبار

عضویت: 799 روز پیش
اطلاعات فوق را با اسکن کد زیر، روی موبایل خود دریافت کنید
کی آر کد

ادامه آگهی ها

اجاره جرثقیل در اندیشه

اجاره جرثقیل در اندیشه

اتهم

اجاره جرثقیل ۳تن در ملارد اندیشه شهریار با راننده انواع ۷تن ۱۰تن ۲۰ تن موجود هست

امروز
09191610264
اجاره جرثقیل در شهریار

اجاره جرثقیل در شهریار

فرا

اجاره جرثقیل ۳تن در ملارد اندیشه شهریار با راننده انواع ۷تن ۱۰تن ۲۰ تن موجود هست

امروز
02165293614
اجاره جرثقیل در ملارد اندیشه شهریار ۳تن

اجاره جرثقیل در ملارد اندیشه شهریار ۳تن

صافی

اجاره جرثقیل ۳تن در ملارد اندیشه شهریار با راننده انواع ۷تن ۱۰تن ۲۰ تن موجود هست

امروز
02165293614
اجاره جرثقیل در شهریار

اجاره جرثقیل در شهریار

صلب ساز

اجاره جرثقیل در شهریار اندیشه کرج هفتجوب و حوالی برای حمل کانکس و تخلیه بارگیری میلگرد با ما در تماس باشید ..‌ خدمات چاه ...

امروز
09214511369
اجاره جرثقیل در شهریار اندیشه

اجاره جرثقیل در شهریار اندیشه

صلب

اجاره جرثقیل در شهریار اندیشه کرج هفتجوب و حوالی برای حمل کانکس و تخلیه بارگیری میلگرد با ما در تماس باشید ..‌ خدمات چاه ...

امروز
09214511369
اجاره جرثقیل در شهریار اندیشه هفتجوب

اجاره جرثقیل در شهریار اندیشه هفتجوب

ایلیا

اجاره جرثقیل در شهریار اندیشه کرج هفتجوب و حوالی برای حمل کانکس و تخلیه بارگیری میلگرد با ما در تماس باشید ..‌ خدمات چاه ...

امروز
09214511369
اجاره جرثقیل در شهریار و ملارد

اجاره جرثقیل در شهریار و ملارد

جرثقیل

اجاره جرثقیل در شهریار انواع سنگین و سبک ارسال خاور جرثقیل پای کار جرثقیل ۳تن در شهریار جرثقیل ۷تن در شهریار جرثقیل ۱۰تن در شهریار ...

امروز
09202171017
اجاره جرثقیل در شهریار و اندیشه

اجاره جرثقیل در شهریار و اندیشه

جرثقیل

اجاره جرثقیل در شهریار انواع سنگین و سبک ارسال خاور جرثقیل پای کار جرثقیل ۳تن در شهریار جرثقیل ۷تن در شهریار جرثقیل ۱۰تن در شهریار ...

امروز
09202171017
اجاره جرثقیل در شهریار

اجاره جرثقیل در شهریار

جرثقیل

اجاره جرثقیل در شهریار انواع سنگین و سبک ارسال خاور جرثقیل پای کار جرثقیل ۳تن در شهریار جرثقیل ۷تن در شهریار جرثقیل ۱۰تن در شهریار ...

امروز
09202171017