خانه > کلیدواژه > تسمه 2436

پنجشنبه , 25 اسفند 1401 میلگرد spkr-تسمه spkr- -فولاد spkr

میلگرد spkr-تسمه spkr- -فولاد spkr

استیل دیتلفن: 02166396590

میلگرد spkr -فولاد spkr-تسمه spkr کاربرد فولاد SPK R: ابزار برش، کشش و سنبه در شرایط سنگین،ابزارهای داخل تراشی و خان کشی و برقوها، تیغه های فرز چوب فولاد آلیاژی SPK R به شماره استاندارد 12436 فولاد spkr یکی از فولاد ابزارهای سردکار می باشد و با نام spk r نیز معروف استCold work tool steels – کاربرد: ابزار برش، کشش و سنبه در شرایط سنگین،ابزارهای داخل تراشی و خان کشی و برقوها، تیغه های فرز چوب استیل دی Steel day با سالها تجربه در زمیه عرضه و توزیع انواع استیل بگیر و استیل نگیر و همچنین انواع فولادهای نسوز و فولادهای دریایی و ساختمانی توانسته است رضایت مشتریان خویش را فراهم نماید زیرا کارشناسان مجرب استیل دی آماده اند تا در زمینه مشاوره و ارائه دادن بهترین پیشنهادات خرید محصو

پنجشنبه , 25 اسفند 1401 فولاد 2436-میلگرد 2436-تسمه 2436-فولاد ابزار سردکار-فولاد SPK R-میلگرد SPK R

فولاد 2436-میلگرد 2436-تسمه 2436-فولاد ابزار سردکار-فولاد SPK R-میلگرد SPK R

استیل دیتلفن: 02166396590

میلگرد 2436فولاد 2436 یکی از فولاد ابزارهای سردکار می باشد و با نام spk r نیز معروف استCold work tool steels – کاربرد: ابزار برش، کشش و سنبه در شرایط سنگین،ابزارهای داخل تراشی و خان کشی و برقوها، تیغه های فرز چوب spk-ساخت تیغه های برشابزارهای خان کشیقالبهای پانج و پولک زنی و ابزارهایی که با آنها عمل شکل دهی سرد انجام میپذیرد استانداردهای فولاد SPK فولاد آلیاژی SPK R به شماره استاندارد 12436 …… فولاد آلیاژی SPK NL با شماره استاندارد 12379 در رده بندی فولادهای سردکار علاوه بر فولادهای SPK میتوان به فولاد کاربردی دیگر با نام فولاد آموتیت اشاره نمود استیل دی Steel day با سالها تجربه در زمیه عرضه و توزیع انواع استیل بگیر و استیل نگیر و همچنین انواع فولادهای نسوز و

آگهی های ویژه