خانه > خدمات > حمل و نقل > وانت بار کفی مبلی

شماره آگهی : 15148
وانت بار کفی مبلی
رایگان

وانت بار کفی مبلی ۶۶۱۳۷۵۱۴
وانت پیکان بار با کارگر ۵۶۴۳۸۴۳۱
وانت حمل مبل اثاثیه منزل با کارگران ماهر آذری زبان و ماشین های موکت شده و پتو دار مسقف مجهز ۰۹۱۰۵۵۹۵۹۴۴

خاور نیسان وانت هیوندا جک ایسوزو
متخصص مجهز متعهد سرعت دقت

۰۹۱۰۵۵۹۵۹۴۴
۰۹۱۹۹۷۸۷۸۴۹

تازه‌های ::

1401-02-17 - شنبه‬ باربری واتوباردر وائین

باربری واتوباردر وائین

اتوباروائین تهران، تلفن : ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲

.......‌‌‌...‌‌‌.‌....‌‌......اتوباروائین.......باربری وائین......... ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲ ۰۹۲۲۶۵۸۳۸۸۰ ۰۹۱۰۱۸۸۹۶۹۹ وانت.......خاور.......نیسان....الوند.....ایسوزو ۰۲۱۵۶۷۹۰۷۴۵ ۰۲۱۵۶۲۱۸۶۷۷ ۰۲۱۵۶۴۲۵۶۱۹ با...

1401-02-16 - جمعه‬ باربری درپرند

باربری درپرند

اتوبارپرند تهران، تلفن : 09126348832

باربری در پرند.............. ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲ ۰۲۱۵۶۷۹۰۷۴۶ ۰۲۱۵۶۲۱۸۶۷۷ حمل بارواثاثیه منزل اداری تجاری ..... ۰۲۱۵۶۴۲۵۶۱۹ شهرشهرستان............. ۰۹۲۲۶۵۸۳۸۸۰ ۰۹۱۰۱۸۸۹۶۹۹ باکادری مجرب وخوش اخلاق.وآذر...

1401-02-16 - جمعه‬ حمل باردرشهریار

حمل باردرشهریار

اتوبارشهریار تهران، تلفن : 09126348832

حمل بارواثاثیه منزل اداری تجاری ۰۲۱۵۶۷۹۰۷۴۵ ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲ ۰۹۲۲۶۵۸۳۸۸۰ وانت...........خاور........نیسان....الوند...ایسوزو ......................شهرشهرستان............ ۰۲۱۵۶۲۱۸۶۷۷ ۰۲۱۵۶۴۲۵۶۱۹ ۰۹۱...

1400-10-17 - جمعه‬ اتوبار پرند

اتوبار پرند

اتوبارپرند تهران، تلفن : 09226583880

۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲...........................02156425619 حمل بارواثاثیه منزل اداری تجاری ..مبل مبلمان 02156218677...................09226583880 وانت...........خاور.........نیسان....الوند...هیوندا...ایسوزو...

1400-08-03 - دوشنبه‬ اتوبارقائمیه.....باربری قائمیه

اتوبارقائمیه.....باربری قائمیه

اتوبارقائمیه تهران، تلفن : 09126348832

عدالت..بار...قائمیه 09126348832بامدیریت....حبیبی حمل بارواثاثیه منزل اداری تجاری ۰۲۱۵۶۷۹۰۷۴۵ ۰۲۱۵۶۲۱۸۶۷۷ ۰۲۱۵۶۱۱۹۹۲۰ ۰۲۱۵۶۴۳۲۷۵۱ ۰۲۱۵۶۴۳۲۷۵۱ باکادری مجرب وخوش اخلاق وآذری زبان شهرشهرستان ۰...

1400-06-10 - چهارشنبه‬ اتوبارپرند.....رویال بارپرند

اتوبارپرند.....رویال بارپرند

جعفر حبیبی تهران، تلفن : ۰۲۱۵۶۲۱۸۶۷۷

۰۲۱۵۶۲۱۸۶۷۷ ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲بامدیریت ...حبیبی حمل بارواثاثیه منزل .اداری تجاری .مبل مبلمان ۰۲۱۵۶۴۳۲۷۵۱ ۰۲۱۵۶۴۲۵۶۱۹ باکادری مجرب وخوش اخلاق وآذری زبان ۰۹۱۰۱۸۸۹۶۹۹ ۰۹۲۲۶۵۸۳۸۸۰ وانت.....نیسان........خ...

1400-06-05 - جمعه‬ اتوبار پرند

اتوبار پرند

جعفر حبیبی تهران، تلفن : ۰۲۱۵۶۲۱۸۶۷۷

۰۲۱۵۶۷۹۰۷۴۵ ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲ حمل بارواثاثیه منزل اداری تجاری ومبل مبلمان ۰۲۱۵۶۲۱۸۶۷۷ ۰۲۱۵۶۴۲۵۶۱۹ ۰۹۱۰۱۸۸۹۶۹۹ باکادری مجرب وخوش اخلاق وآذری زبان ۰۹۱۹۳۰۱۵۵۱۶ ۰۲۱۵۶۴۳۲۷۵۱ ۰۲۱۵۶۴۲۱۱۳۶ شهرشهرستان........

1400-04-03 - پنجشنبه‬ اتوبارشهریار

اتوبارشهریار

اتوبارشهریار تهران، تلفن : ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲

02156218677....... . . ...02156425619 ......حمل بارواثاثیه منزل اداری تجاری ... وانت..........خاور..نیسان.....تک....جفت...تریلی ........سریع......مطمئن. ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲بامدیریت..حبیبی.. باکاد...

1400-04-03 - پنجشنبه‬ اتوباراسلامشهر

اتوباراسلامشهر

اتوباراسلامشهر تهران، تلفن : ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲

02156218677....... . . ...02156425619 ......حمل بارواثاثیه منزل اداری تجاری ... وانت..........خاور..نیسان.....تک....جفت...تریلی ........سریع......مطمئن. ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲بامدیریت..حبیبی.. باکاد...

1400-04-03 - پنجشنبه‬ اتوبارپرند

اتوبارپرند

اتوبارپرند تهران، تلفن : 09126348832

02156218677....... . . ...02156425619 ......حمل بارواثاثیه منزل اداری تجاری ... وانت..........خاور........نیسان.....تک....جفت...تریلی ........سریع..........................مطمئن........ ۰۹۱۲...

1401-09-28 - دوشنبه‬ اتوبار نسیم شهر اکبر اباد سبزدشت باربری اکبرآباد

اتوبار نسیم شهر اکبر اباد سبزدشت باربری اکبرآباد

باربری عباسی ایرانیان تهران، تلفن : ۰۲۱۵۶۴۳۸۴۳۱

اتوبار اکبرآباد نسیم شهر. اتوبار نسیم شهر باربری نسیم شهر باربری اکبرآباد ۰۲۱۵۶۴۳۸۴۳۱ ۰۲۱۶۶۱۳۷۵۱۴ حمل بار و اثاثیه منزل اسباب کشی منزل با نیروهای آماده و نیرومند آذری زبان با چندین سال سابقه ...

1401-09-09 - چهارشنبه‬ اتوبار شهرک ولیعصر ۰۲۱۶۶۱۳۷۵۱۴ باربری شهرک ولیعصر

اتوبار شهرک ولیعصر ۰۲۱۶۶۱۳۷۵۱۴ باربری شهرک ولیعصر

اتوبار ایرانیان سعید عباسی تهران، تلفن : 02166137514

اتوبار در شهرک ولیعصر ۰۲۱۶۶۱۳۷۵۱۴ باربری در شهرک ولیعصر ۰۲۱۵۶۴۳۸۴۳۱ خاور نیسان وانت هیوندا جک ایسوزو حمل بار و اثاثیه منزل کارگران مجرب و خوش اخلاق آذری زبان با چندین سال سابقه درخشان ...

1401-08-09 - دوشنبه‬ اتوبار رباط کریم اسلامشهر شهریار پرند باربری

اتوبار رباط کریم اسلامشهر شهریار پرند باربری

اتوبار ایرانیان شهریار تهران، تلفن : 02156438431

اتوبار رباط کریم شهریار اسلامشهر پرند باربری حمل اسباب و اثاثیه منزل با کارگر باربری ماهر برای تخلیه بار و بارگیری بار شهرستان با ماشین های خاور هیوندا نیسان بار وانت بار کامیونت مسقف خاور بار با...

1401-03-09 - دوشنبه‬ اتوبار پرند حمل اثاثیه منزل باربری۰۹۱۰۵۵۹۵۹۴۴

اتوبار پرند حمل اثاثیه منزل باربری۰۹۱۰۵۵۹۵۹۴۴

باربری ایرانیان پرند تهران، تلفن : 02156438431

اتوبار حمل اثاثیه منزل در پرند باربری پرند ۰۲۱۵۶۴۳۸۴۳۱ اسباب کشی در پرند و رباط کریم قیمت باربری پرند رباط کریم با نازلترین قیمت ۰۹۱۹۹۷۸۷۸۴۹ همراه با خاور وانت نیسان هیوندا ایسوزو پتو دار و مسقف ۰۹۱۹...

1400-12-03 - سه شنبه‬ باربری شهریار ۰۲۱۵۶۴۳۸۴۳۱ اتوبار شهریار

باربری شهریار ۰۲۱۵۶۴۳۸۴۳۱ اتوبار شهریار

باربری ایرانیان تهران، تلفن : 02156438431

اتوبار باربری شهریار ایرانیان ۰۲۱۵۶۴۳۸۴۳۱ حمل بار و اثاثیه منزل ،مبلمان،جهیزیه عروس،سرویس خواب حمل بار و کالا اداری ،تجاری و شرکتها ۰۲۱۶۶۱۳۷۵۱۴ با کارگران ماهر کارکشته باربری و خوش اخلاق آذری...

1400-11-27 - چهارشنبه‬ اتوبار گلستان صالح آباد باربری گلستان صالحیه

اتوبار گلستان صالح آباد باربری گلستان صالحیه

باربری گلستان صالح اباد تهران، تلفن : 02156438431

اتوبار گلستان صالح آباد باربری گلستان صالح آباد ۰۲۱۵۶۴۳۸۴۳۱ ۰۲۱۶۶۱۳۷۵۱۴ خاور نیسان وانت هیوندا جک ایسوزو باربری در گلستان صالحیه باربری حمل اثاثیه منزل در گلستان رباط کریم ۰۹۱۰۵۵۹۵۹۴۴ ...

1400-11-18 - دوشنبه‬ اتوبار رباط کریم //۰۹۱۰۵۵۹۵۹۴۴//باربری رباط کریم

اتوبار رباط کریم //۰۹۱۰۵۵۹۵۹۴۴//باربری رباط کریم

اتوبار رباط کریم تهران، تلفن : ۵۶۴۳۸۴۳۱

اتوبار رباط کریم با کامیونهای خاور هیوندا ایسوزو وانت نیسان موکت دار و پتو شده ۰۲۱۵۶۴۳۸۴۳۱ ۰۲۱۶۶۱۳۷۵۱۴ کارگران مخصوص باربری با تخصص در حمل اجسام سنگین مثل ساید گاوصندوق پیانو تردمیل و یخچال های ...

1400-11-11 - دوشنبه‬ باربری پرند اتوبار پرند

باربری پرند اتوبار پرند

اتوبار پرند باربری پرند تهران، تلفن : 02156438431

باربری پرند اتوبار پرند وانت بار پرند ۰۲۱۵۶۴۳۸۴۳۱ ۰۲۱۶۶۱۳۷۵۱۴ خاور نیسان وانت هیوندا جک ایسوزو ماشینهای بزرگ و مسقف فلزی موکت کاری شده و پتو دار مسقف مجهز ۰۹۱۹۹۷۸۷۸۴۹ ۰۹۱۰۵۵۹۵۹۴۴ ...

Pages