خانه > خدمات > حمل و نقل > اتوباربری رباط کریم آبشناسان فرهنگیان

شماره آگهی : 12973
اتوباربری رباط کریم آبشناسان فرهنگیان
آگهی غیر فعال!

خــدمــات حــمــل و نــقــل اثــاثــیــه مــنــزلــ
مــبــلــمــان اداری و تــجــاری
شــــــهــروشــــــهــرســــــتـــــانــــ
خــــاور بــــزرگ نــــیــــســــان وانــــتــ
بــســتــه بــنــدی اثــات بــه درخــواســت مــشــتــریــانــ
ســرویــس دهی بــه تــمــام نــقــاط ڪــشــور
بــا مــجــوز رســمــی از وزارت اتــحــادیــه
بــا ڪــامــیــونــهای مــســقــف وروبــاز
#شــــمــــاره_دفــــتــــر_
خاور بزرگ نیسان وانت
هدف ما جلب‌ رضایت مشتری

خدمات حمل و نقل عمومی

اسلامشهر واون barbari89890@mali.com
عضویت :292 روز پیش
تلفناین آگهی منقضی شده بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود!
ثبت292 روز پیش
بروزرسانی16م شهریور 1400