خانه > خدمات > حمل و نقل > یدک کش،حمل خودرو ،امداد خودرو

شماره آگهی : 10403
یدک کش،حمل خودرو ،امداد خودرو
آگهی غیر فعال!

حمل و یدک خودرو های سبک و شاسی با نیسان جرثقیل چرخگیر در منطقه اسلامشهر نسیم شهر و جاده ساوه

آرسا جلالی

عضویت: 660 روز پیش
تلفناین آگهی منقضی شده بنابراین اطلاعات تماس نمایش داده نمیشود!

تازه‌های ::

1401-02-17 - شنبه‬ باربری واتوباردر وائین

باربری واتوباردر وائین

اتوباروائین تهران، تلفن : ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲

.......‌‌‌...‌‌‌.‌....‌‌......اتوباروائین.......باربری وائین......... ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲ ۰۹۲۲۶۵۸۳۸۸۰ ۰۹۱۰۱۸۸۹۶۹۹ وانت.......خاور.......نیسان....الوند.....ایسوزو ۰۲۱۵۶۷۹۰۷۴۵ ۰۲۱۵۶۲۱۸۶۷۷ ۰۲۱۵۶۴۲۵۶۱۹ با...

1401-02-16 - جمعه‬ باربری درپرند

باربری درپرند

اتوبارپرند تهران، تلفن : 09126348832

باربری در پرند.............. ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲ ۰۲۱۵۶۷۹۰۷۴۶ ۰۲۱۵۶۲۱۸۶۷۷ حمل بارواثاثیه منزل اداری تجاری ..... ۰۲۱۵۶۴۲۵۶۱۹ شهرشهرستان............. ۰۹۲۲۶۵۸۳۸۸۰ ۰۹۱۰۱۸۸۹۶۹۹ باکادری مجرب وخوش اخلاق.وآذر...

1401-02-16 - جمعه‬ حمل باردرشهریار

حمل باردرشهریار

اتوبارشهریار تهران، تلفن : 09126348832

حمل بارواثاثیه منزل اداری تجاری ۰۲۱۵۶۷۹۰۷۴۵ ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲ ۰۹۲۲۶۵۸۳۸۸۰ وانت...........خاور........نیسان....الوند...ایسوزو ......................شهرشهرستان............ ۰۲۱۵۶۲۱۸۶۷۷ ۰۲۱۵۶۴۲۵۶۱۹ ۰۹۱...

1400-10-17 - جمعه‬ اتوبار پرند

اتوبار پرند

اتوبارپرند تهران، تلفن : 09226583880

۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲...........................02156425619 حمل بارواثاثیه منزل اداری تجاری ..مبل مبلمان 02156218677...................09226583880 وانت...........خاور.........نیسان....الوند...هیوندا...ایسوزو...

1400-08-03 - دوشنبه‬ اتوبارقائمیه.....باربری قائمیه

اتوبارقائمیه.....باربری قائمیه

اتوبارقائمیه تهران، تلفن : 09126348832

عدالت..بار...قائمیه 09126348832بامدیریت....حبیبی حمل بارواثاثیه منزل اداری تجاری ۰۲۱۵۶۷۹۰۷۴۵ ۰۲۱۵۶۲۱۸۶۷۷ ۰۲۱۵۶۱۱۹۹۲۰ ۰۲۱۵۶۴۳۲۷۵۱ ۰۲۱۵۶۴۳۲۷۵۱ باکادری مجرب وخوش اخلاق وآذری زبان شهرشهرستان ۰...

1400-06-10 - چهارشنبه‬ اتوبارپرند.....رویال بارپرند

اتوبارپرند.....رویال بارپرند

جعفر حبیبی تهران، تلفن : ۰۲۱۵۶۲۱۸۶۷۷

۰۲۱۵۶۲۱۸۶۷۷ ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲بامدیریت ...حبیبی حمل بارواثاثیه منزل .اداری تجاری .مبل مبلمان ۰۲۱۵۶۴۳۲۷۵۱ ۰۲۱۵۶۴۲۵۶۱۹ باکادری مجرب وخوش اخلاق وآذری زبان ۰۹۱۰۱۸۸۹۶۹۹ ۰۹۲۲۶۵۸۳۸۸۰ وانت.....نیسان........خ...

1400-06-05 - جمعه‬ اتوبار پرند

اتوبار پرند

جعفر حبیبی تهران، تلفن : ۰۲۱۵۶۲۱۸۶۷۷

۰۲۱۵۶۷۹۰۷۴۵ ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲ حمل بارواثاثیه منزل اداری تجاری ومبل مبلمان ۰۲۱۵۶۲۱۸۶۷۷ ۰۲۱۵۶۴۲۵۶۱۹ ۰۹۱۰۱۸۸۹۶۹۹ باکادری مجرب وخوش اخلاق وآذری زبان ۰۹۱۹۳۰۱۵۵۱۶ ۰۲۱۵۶۴۳۲۷۵۱ ۰۲۱۵۶۴۲۱۱۳۶ شهرشهرستان........

1400-04-03 - پنجشنبه‬ اتوبارشهریار

اتوبارشهریار

اتوبارشهریار تهران، تلفن : ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲

02156218677....... . . ...02156425619 ......حمل بارواثاثیه منزل اداری تجاری ... وانت..........خاور..نیسان.....تک....جفت...تریلی ........سریع......مطمئن. ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲بامدیریت..حبیبی.. باکاد...

1400-04-03 - پنجشنبه‬ اتوباراسلامشهر

اتوباراسلامشهر

اتوباراسلامشهر تهران، تلفن : ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲

02156218677....... . . ...02156425619 ......حمل بارواثاثیه منزل اداری تجاری ... وانت..........خاور..نیسان.....تک....جفت...تریلی ........سریع......مطمئن. ۰۹۱۲۶۳۴۸۸۳۲بامدیریت..حبیبی.. باکاد...

1400-04-03 - پنجشنبه‬ اتوبارپرند

اتوبارپرند

اتوبارپرند تهران، تلفن : 09126348832

02156218677....... . . ...02156425619 ......حمل بارواثاثیه منزل اداری تجاری ... وانت..........خاور........نیسان.....تک....جفت...تریلی ........سریع..........................مطمئن........ ۰۹۱۲...

1400-04-26 - شنبه‬ اتوبارشهریار

اتوبارشهریار

اتوبارشهریار تهران، تلفن : ۰۲۱۶۵۲۲۰۰۳۶

اتوبارشهریار ............. ۰۲۱۶۵۲۲۰۰۳۶ ................. ۰۲۱۶۵۶۴۸۸۵۹ ................... ۰۹۱۲۷۹۰۶۴۸۲ ................... ۰۹۱۹۷۹۳۹۰۰۵ .................... بزرگترین مؤسسه حمل‌ونقل عمومی اثاثی...

1400-04-26 - شنبه‬ اتوبار اسلامشهر

اتوبار اسلامشهر

اتوبار اسلامشهر تهران، تلفن : 02156437244

اتوبار اسلامشهر .................... ۰۲۱۵۶۴۳۷۲۴۴ ..................... ۰۲۱۵۶۷۲۷۰۲۲ ...................... ۰۹۱۹۷۹۳۹۰۰۵ .................... بزرگترین مؤسسه حمل‌ونقل عمومی اثاثیه منزل جابه‌جایی ...

1400-04-26 - شنبه‬ اتوبارواوان

اتوبارواوان

اتوبار واوان تهران، تلفن : 02156437244

اتوبار واوان .................... ۰۲۱۵۶۴۳۷۲۴۴ ..................... ۰۲۱۵۶۷۲۷۰۲۲ ...................... ۰۹۱۹۷۹۳۹۰۰۵ .................... بزرگترین مؤسسه حمل‌ونقل عمومی اثاثیه منزل جابه‌جایی خونه...

1400-04-27 - یکشنبه‬ باربری گلستان رباط‌کریم

باربری گلستان رباط‌کریم

باربری گلستان رباط‌کریم تهران، تلفن : ۰۲۱۵۶۴۳۷۲۴۴

باربری گلستان رباط‌کریم ..................... ۰۲۱۵۶۴۳۷۲۴۴ .................. ۰۲۱۵۶۷۲۷۰۲۲ ................ ۰۹۱۹۷۹۳۹۰۰۵ .................ص بزرگترین مؤسسه حمل‌ونقل اثاثیه منزل معروفترین جابه‌ج...

1400-04-28 - دوشنبه‬ اتوبار اسلامشهر، باربری اسلامشهر ۰۹۱۹۷۹۳۹۰۰۵خاوربار

اتوبار اسلامشهر، باربری اسلامشهر ۰۹۱۹۷۹۳۹۰۰۵خاوربار

اتوبار باربری اسلامشهر تهران، تلفن : ۰۲۱۵۶۴۳۷۲۴۴

⚘اتوبار اسلامشهر، باربری اسلامشهر، خاور بار .⚘.............۰۲۱۵۶۴۳۷۲۴۴ ⚘اتوبار واوان ⚘اتوبار قاعمیه ⚘اتوبار ضیااباد ⚘اتوبار مهدیه⚘ اتوبار مهرگان واوان⚘ اتوبار زرافشان ⚘اتوبار الهیه⚘ اتوبار محمدیه⚘ ا...

1400-04-28 - دوشنبه‬ اتوبار اسلامشهر، باربری اسلامشهر ۰۹۱۹۷۹۳۹۰۰۵خاوربار

اتوبار اسلامشهر، باربری اسلامشهر ۰۹۱۹۷۹۳۹۰۰۵خاوربار

اتوبار باربری اسلامشهر تهران، تلفن : ۰۲۱۵۶۴۳۷۲۴۴

⚘اتوبار اسلامشهر، باربری اسلامشهر، خاور بار .⚘.............۰۲۱۵۶۴۳۷۲۴۴ ⚘اتوبار واوان ⚘اتوبار قاعمیه ⚘اتوبار ضیااباد ⚘اتوبار مهدیه⚘ اتوبار مهرگان واوان⚘ اتوبار زرافشان ⚘اتوبار الهیه⚘ اتوبار محمدیه⚘ ا...

1400-06-25 - پنجشنبه‬ باربری پرند باربری پرند باربری پرند باربری پرند

باربری پرند باربری پرند باربری پرند باربری پرند

باربری پرند تهران، تلفن : ۰۲۱۵۶۷۲۷۰۲۲

باربری پرند باربری پرند باربری پرند .........................‌ اتوبار لاله پرند .................... ۰۲۱۵۶۷۲۷۰۲۲ ۰۲۱۵۶۴۳۷۲۴۴ ...................... بزرگترین مؤسسه حمل‌ونقل اثاثیه منزل جابه‌جا...

1400-07-22 - پنجشنبه‬ نیسان بارپرند، وانت بارپرند، باربری

نیسان بارپرند، وانت بارپرند، باربری

باربری اتوبار نیسان بارپرند تهران، تلفن : 02156727022

باربری اتوبار نیسان بارپرند اتوبار ساحل بارپرند ......... ۰۲۱۵۶۷۲۷۰۲۲ ۰۲۱۵۶۴۳۷۲۴۴ ................. ۰۹۱۹۷۹۳۹۰۰۵ ........... بزرگترین مؤسسه حمل‌ونقل عمومی اثاثیه منزل جابه‌جایی خونه وجهیزیه ع...

Pages