خانه > خدمات > ثبت شرکتها > جاره شرکت پیمانکار رتبه دار

شماره آگهی : 11015
جاره شرکت پیمانکار رتبه دار
آگهی غیر فعال!

شرکت دارای گواهینامه پیمانکاری پایه راه و ترابری و ساختمان از برنامه و بودجه و گواهینامه hse و کارت شهرداری تهران اجاره داده میشود.

محمد حسینی

salehiradhana@gmail.com
عضویت :413 روز پیش
ثبت413 روز پیش
بروزرسانی17م اردیبهشت 1400