خانه > خدمات > مشاوره > :: وکیل شیراز و بهترین وکیل شیراز

شماره آگهی : 12728
:: وکیل شیراز و بهترین وکیل شیراز
آگهی غیر فعال!

قبول وکلالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در شهر شیراز و استان فارس
امور حقوقی و تجاری
دعاوی مربوط به عقود و قراردادهای مدنی و تجاری
الزام به تنظیم سند
اثبات مالکیت
ابطال سند
تخلیه
خلع ید
مطالبه اجرت المثل و اجاره بها
مطالبه خسارت
مطالبه وجه سند
مطالبه وجه چک
اعسار و غیره
امور خانواده
مطالبه مهریه
طلاق
فسخ نکاح
اثبات رابطه زوجیت
مطالبه نفقه و اجرت المثل و حقوق مالی دیگر از قبیل نصف دارای و نحله
حضانت فرزند
تمکین
اعسار از پرداخت مهریه
تقاضای صدور گواهی انحصار ورثه
تغییر نام
تغییر سن
و غیره
کیفری (چک،کلاهبرداری،تحصیل مال از طریق نامشروع،خیانت در امانت،جعل و استفاده از سند مجعول،فروش مال غیر،جرایم رایانه ای،جرایم پزشکی،جرایم نظامی....)
حقوقی (چک ،سفته،مطالبه وجه،ارث،الزام به تنظیم سند،قرارداد پیمانکاری،داوری و ...)
ملکی (سرقفلی،حق کسب و پیشه،دعاوی ملکی و ثبتی،شهرداری ،کمیسیون ماده،دیوان عدالت اداری ...)
خانواده (طلاق،طلاق توافقی،مهریه،اجرت المثل،ثبت احوال.....)
و امور مالیاتی(مالیات بر ارث،مالیات بر سر قفلی،نقل و انتقال و....)
وکیل خوب درشیراز
وکیل ملکی درشیراز
وکیل دیه وتصادفات در شیراز
وکیل خانواده در شیراز
وکیل کیفری در شیراز
وکیل امورقتل درشیراز
وکیل عالی در شیراز
وکیل پایه یک دادگستری در شیراز
وکیل خبره در شیراز
وکیل زبده درشیراز
مشاوره حقوقی در شیراز
وکیل درشیراز
شماره وکیل در شیراز
موسسه حقوقی در شیراز
دپارتمان حقوقی در شیراز

ابطال سند رسمی خودرو
ابطال سند رسمی مشاعی
ابطال سند عادی
اثبات زوجیت در صورت فوت زوج
اثبات مالکیت ورثه
اجرای حکم تخلیه
ارکان دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
ارکان دعوی خلع ید
اطلس زنان و خانواده
اظهارنامه الزام به تنظیم سند
اظهارنامه مطالبه وجه سند عادی
اعسار چک
اعسار چیست
اقسام عقود و معاملات
اگر مرد طلاق ندهد
الزام به تنظیم سند چقدر طول میکشد
انواع عقد بیع
انواع عقد خیاری
انواع عقد در قانون مدنی
انواع عقد لازم
آسانترین راه براي اثبات وجود رابطه زوجيت
بانک اطلاعات بانوان شیراز
بانک اطلاعات وکلای شیراز
بخشنامه جدید مطالبه مهریه
بخشنامه جدید مهریه
بهترین وکیل شیراز
تاریخچه معاونت امور زنان و خانواده
تعریف فسخ نکاح
تفاوت خلع ید و تصرف عدوانی
ثبت نام زنان ریاست جمهوری
چگونه اعسار را رد کنیم
حامد اسکندری
حامد اسکندری وکیل
حکم تخلیه
حوزه زنان و خانواده
خلع ید در صلاحیت کجاست
خلع ید مشاعی چیست
دادخواست ابطال دستور تخلیه
دادخواست اثبات رابطه زوجیت
دادخواست رفع تصرف عدوانی و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
دادخواست فسخ نکاح
دادگاه صالح در قراردادها
درباره طلاق
دستور تخلیه فوری در زمان کرونا
دعوای اثبات مالکیت در رویه قضایی
دفاع در پرونده مطالبه وجه چک
دفاع در دعوی خلع ید
دلایل طلاق مردان
دوقطبی و فسخ نکاح
راه های مطالبه مهریه
رای وحدت رویه اجرت المثل ایام تصرف
رای وحدت رویه الزام به تنظیم سند رسمی
رای وحدت رویه در خصوص اثبات مالکیت
سایت امور بانوان کارآفرین
سایت کانون وکلای شیراز
سوالات در مورد فسخ نکاح
شرایط فسخ نکاح موقت
شرایط مطالبه خسارت
شماره کانون وکلا شیراز
طلاق از طرف مرد
طلاق توافقی
طلاق چیست
طلاق در ایران
طلاق فوری
عدم حضور در جلسه اعسار
عدم حضور شهود در دادگاه اعسار
قانون اعسار جدید
قوانین مطالبه مهریه
کارشناسی خلع ید
کلیه عقود معین را نام ببرید
لایحه دفاع از خلع ید
لایحه دفاعیه ابطال سند رسمی
لایحه رد اعسار
لیست عقود لازم
مجازات خلع ید
مدارک لازم برای اثبات مالکیت
مدت زمان رسیدگی به درخواست اعسار
مدت زمان فسخ نکاح
مشاور امور بانوان وزارت کشور
مشاور حقوقی شیراز
مطالبه اجرت المثل اموال
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف مستاجر
مطالبه خسارت غیر قراردادی
مطالبه خسارت وارده به ملک
مطالبه مهریه از طریق دادگاه
مطالبه مهریه به نرخ روز
مطالبه مهریه دادخواست
مطالبه وجه چک بعد از بیست سال
مطالبه وجه چک بعد از ده سال
مطالبه وجه چک مسروقه
مطالبه وجه رسید عادی
مطالبه وجه فاکتور فروش
مطالبه وجه قرارداد
معاونت امور زنان و خانواده قوه قضاییه
مهریه در فسخ نکاح
مهلت اجرای دستور تخلیه
موانع الزام به تنظیم سند رسمی
نحوه اجرای دستور تخلیه
نحوه مطالبه مهریه
نحوه مطالبه وجه چک طبق قانون جدید
نظریه مشورتی در خصوص اثبات مالکیت
نمونه استشهادیه اثبات زوجیت
نمونه دادخواست ابطال سند رسمی ملک
نمونه دادخواست ابطال سند رسمی و الزام به تنظیم سند
نمونه دادخواست ابطال سند و خلع ید
نمونه دادخواست اثبات زوجیت از طرف زوج
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ایادی ماقبل
نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت وراث
نمونه دادخواست مطالبه خسارت احتمالی
نمونه دادخواست مطالبه خسارت از باب تسبیب
نمونه دادخواست مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس
نمونه دادخواست مطالبه خسارت قراردادی
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک از صادرکننده و ظهرنویس
نمونه دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه
نمونه دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه
نمونه رای ابطال سند رسمی
نمونه رای اثبات زوجیت
نمونه رای اثبات مالکیت مشاعی
نمونه رای اثبات مالکیت و خلع ید
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی
نمونه رای دستور تخلیه
نمونه رای فسخ نکاح
نمونه رای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
نمونه رای مطالبه اجرت المثل ملک مشاعی
نمونه رای مطالبه وجه سند عادی
نمونه گزارش کارشناسی اجرت المثل ایام تصرف
نمونه لایحه اثبات زوجیت
نمونه لایحه تخلیه ملک
نمونه لایحه دفاعیه اثبات زوجیت
نمونه لایحه دفاعیه مطالبه وجه سند عادی
نمونه لایحه مطالبه خسارت
نمونه لایحه مطالبه وجه چک
نمونه لایحه مطالبه وجه سند عادی
نمونه متن اثبات مالکیت
نمونه متن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک
وکیل شیراز

شیراز کانون وکلا خیابان قصرالدشت

Hamedeskandarishz@gmail.com
حامد اسکندری
شيراز > فارس