خانه > کلیدواژه > چینکن غلتکی

شنبه , 25 دی 1400 خط تولید فیلترهوا و ماشین الات مربوطه(بهان فیلتر)

خط تولید فیلترهوا و ماشین الات مربوطه(بهان فیلتر)

خط تولید فیلتر هوا و ماشین الات مربوطه behan-techniqueir 09190753450 مناسبترین از نظر قیمت وکیفیت و سهولت کاربری فعالیتها -ساخت و فروش خط تولید فیلتر هوای خودروهای سبک اتوماتیک ساخت و فروش خط تولید فیلتر هوای نمدی یا پفکی نان اوون - ساخت و فروش چین کن غلطکی سبک برای فیلترهای کتابی - ساخت و فروش چین کن تیغه ای باعرض و ارتفاع چین متفاوت جهت فیلترهای گرد بنزین و هوا و روغن و کابین - ساخت و فروش چینکن زیکزاکی فیلتر روغن 206 - ساخت و فروش چینکن غلتکی مخصوص خودرو ملی - ساخت و فروش چینکن غلتکی ویژه فیلتر هپا - ساخت و فروش دستگاه برش رول به رول کاغذ فیلترهوا - ساخت و فروش پرس پنوماتیکدر فرایندتولید فیلترهوا - ساخت و فروش دایکات برش نمدفیلترهوا - ساخت و فروش

فراهانیتلفن: 09190753450
آگهی های ویژه