خانه > کلیدواژه > پرورش وفروش جوجه

شنبه , 15 مرداد 1401 پرورش و فروش جوجه یک روزه گوشتی - طیور

پرورش و فروش جوجه یک روزه گوشتی - طیور

آموزش و مشاوره در هنگام پرورش بصورت حرفه ای، فروش جوجه یکروزه گوشتی بانژاد مختلف با بهترین کیفیتپرورش، فروش جوجه گوشتی یک روزه با بهترین شرایط پرورش و تغذیه شده مقاوم در برابر انواع بیماریهای طیور، کلیه جوجه شرکت منتخب واکسن و تضمینی،

شرکت سپید طیورانتلفن: 02144961457-09126070959-09128890800
آگهی های ویژه