خانه > کلیدواژه > پرس دستی ثابت

دوشنبه , 7 فروردین 1402 پرس پنوماتیک فیلترهوا(بهان فیلتر behan-technique.ir

پرس پنوماتیک فیلترهوا(بهان فیلتر behan-technique.ir

فراهانیتلفن: 09190753450

پرس پنوماتیک فیلترهوابهان فیلتر behan-techniqueir در فرایند تولید فیلتر هوا پس از پرشدن قالب مواد ریز باید قالب کاغذ گیر را روی آن وارونه و کیپ کرد تا فوم شکل بگیرد به کاغذ بچسبد پلیسه ندهدودو قسمت قالب را از هم باز نکندبرای این کار از وزنه یا گیره پرس دستی و یا پرس پنوماتیک دوار و ثابت استفاده می کنند اگر پرس خوب باشد 1-سرعت کاربیشتر میشود 2-باعث صرفه جویی در مواد میشود 3-پلیسه به کمترین حد میرسد 4-شکل فیلتر زیباتر میشود 5-کارگر کمتری نیاز دارد 09190753450 behan-techniqueir بهان فیلترخط تولید فیلترهواپرس پنوماتیک دوار پرس پنوماتیک ثابتپرس دستی ثابت پرس دستی دوار

آگهی های ویژه