خانه > کلیدواژه > فروش جوجه یکروزه مرغ محلی

یکشنبه , 26 دی 1400 فروش جوجه یکروزه مرغ محلی نژاد گلپایگانی - طیور

فروش جوجه یکروزه مرغ محلی نژاد گلپایگانی - طیور

فروش جوجه یکروزه رسمی هر هفته یکشنبه و چهارشنبه ها در تمام طول سال با ظرفیتی بالغ بر 50هزار عدد جوجه یکروزه محلی در هر هفته ارسال جوجه به کل کشور با خودروی حمل مخصوص حداقل سفارش 200عدد جوجه فروش پایان یک کار نیست آغاز یک تعهد است

شرکت سپید طیورانتلفن: 02144961457-09126070959-09128890800
شنبه , 25 دی 1400 فروش جوجه یکروزه مرغ محلی نژاد گلپایگانی - طیور

فروش جوجه یکروزه مرغ محلی نژاد گلپایگانی - طیور

فروش جوجه یکروزه رسمی هر هفته یکشنبه و چهارشنبه ها در تمام طول سال با ظرفیتی بالغ بر 50هزار عدد جوجه یکروزه محلی در هر هفته ارسال جوجه به کل کشور با خودروی حمل مخصوص حداقل سفارش 100 عدد جوجه فروش پایان یک کار نیست آغاز یک تعهد است

شرکت سپید طیورانتلفن: 02144961457-09126070959-09128890800
آگهی های ویژه