خانه > کلیدواژه > فروش الکترود استیل

یکشنبه , 3 بهمن 1400 نمایندگی فروش الکترودهای ایساب هیوندای فیلارک

نمایندگی فروش الکترودهای ایساب هیوندای فیلارک

الکترودوسیم جوشهای استالایت و هست آلوی الکترودوفیلر های پایه نیکل NiClNiFeClNiCrFeNiCrMoNiCu7NiCrCOMoالکترود و سیم جوشهای پایه مس CuCuNiCuSiCuSnCuAlالکترود وسیم جوشهای سوپر داپلکس و داپلکس 259425092209الکترود و سیم جوشهای استیل 308L309L310312316L347 الکترودهای 70187018G7018A18018G8018B28018C39018G9018B311018G سیم جوشهای 70S270S370S680SG80SB290SG90SB3100SG110SG

پایش جوش تلفن: 09102440056-02166344938
آگهی های ویژه