خانه > کلیدواژه > شرکت خدماتی

Tue , 16 April 2024 فروش شرکت دارای کارکرد گاز و تاسیسات و خدمات

فروش شرکت دارای کارکرد گاز و تاسیسات و خدمات

غلامیتلفن: 09120487460

شرکت دارای رتبه خدماتی از اداره کار و گواهی صلاحیت اداره کار ، دارای کارکرد در زمینه گاز ، تاسیسات و پایه های خدماتی ، بدون بدهی ، سهامی خاص

Tue , 16 April 2024 فروش شرکت خدماتی باکارکرد نفت وگاز،تاسیسات وخدمات

فروش شرکت خدماتی باکارکرد نفت وگاز،تاسیسات وخدمات

غلامیتلفن: 09120487460

با سلام شرکت دارای رتبه خدماتی به فروش میرسد ، این شرکت دارای کارکرد در زمینه تاسیسات ، نفت وگاز ، نگهداری و تعمیرات ، حمل و نقل ، تامین نیرو ، بازرسی و نظارت ، پشتیبانی ، نگهبانی و خدمات عمومی میباشد قابل ذکر است که شرکت 3سال اعتبار گواهی دارد

Tue , 16 April 2024 فروش شرکت خدماتی دارای گواهی از اداره کار

فروش شرکت خدماتی دارای گواهی از اداره کار

غلامیتلفن: 09120487460

یک شرکت خدماتی دارای رتبه و گواهی از اداره کار ،موضوع خدماتی و 7رتبه خدماتی ، اعتبار 3سال به فروش میرسد

Tue , 16 April 2024 فروش شرکت دارای رتبه خدماتی از اداره کار

فروش شرکت دارای رتبه خدماتی از اداره کار

غلامیتلفن: 09120487460

شرکت دارای تاییدیه و گواهی خدماتی از اداره کار ، 3سال اعتبار گواهی قابل تمدید ، سهامی خاص ، بدون کارکرد ، بدون بدهی و اماده واگذاری و نقل انتقال سهام و امتیاز شرکت میباشد و گواهی اخذ شده دارای مجور در زمینه حمل ونقلتاسیساتامورآشپزخانه ورستورانفضای سبزچاپ وتکثیرنگهداری وتعمیراتنگهبانی و خدمات عمومی

آگهی های ویژه