خانه > کلیدواژه > خرید مرغ تخمگذار بومی

پنجشنبه , 25 اسفند 1401 خرید و فروش مرغ تخمگذار بومی با درصد تخمگذاری بالا

خرید و فروش مرغ تخمگذار بومی با درصد تخمگذاری بالا

شرکت سپید طیورانتلفن: 02144961457-09126070959-09128890800

خرید مرغ تخمگذار بومی = گله مولد این نیمچه ها تا 85 درصد تخمگذاری داشته است تضمین کتبی خرید مرغ تخمگذار بومی پیر و خرید تخم تولیدی ازشما خرید کلیه تخم های تولیدی از خریداران این نیمچه های مرغ است تضمین خرید مرغ تخمگذار پیر بعد از پایان دوران تخمگذاری هر زمانی که شما پس از پایان تولید قصد فروش مرغ را داشتید از شما خریداری می کنیم ارائه خدمات پشتیبانی از گله پرورش مرغ شما

پنجشنبه , 25 اسفند 1401 فروش مرغ تخمگذار بومی با درصد تخمگذاری بالا

فروش مرغ تخمگذار بومی با درصد تخمگذاری بالا

شرکت سپید طیورانتلفن: 02144961457-09126070959-09128890800

فروش مرغ تخمگذار بومی با درصد تخمگذاری بالا گله مولد این نیمچه ها تا 85 درصد تخمگذاری داشته است تضمین کتبی خرید مرغ تخمگذار بومی پیر و خرید تخم تولیدی ازشما تضمین خرید مرغ تخمگذار پیر بعد از پایان دوران تخمگذاری هر زمانی که شما پس از پایان تولید قصد فروش مرغ را داشتید از شما خریداری می کنیم ارائه خدمات پشتیبانی از گله پرورش مرغ شما ارسال به تمامی نقاط ایران

آگهی های ویژه