خانه > کلیدواژه > جوجه طیور

Mon , 22 July 2024 فروش جوجه مرغ بومی یک روزه - جوجه طیور

فروش جوجه مرغ بومی یک روزه - جوجه طیور

شرکت سپید طیورانتلفن: 02144961457-09126070959-09128890800

پرورش مرغ بومی یکی از کسب وکارهایی کوچکی است که معمولاً بهصورت خانگی در روستاها انجام می شود و در جهت خودکفایی خانواده ها ازلحاظ تأمین گوشت و تخم مرغ و همینطور به عنوان شغل دوم و در صورت استمرار و توسعه، بهعنوان شغل اولیه اقتصاد خانواده های روستایی کمک می کند

آگهی های ویژه