خانه > صنعت > دامداری > فروش مرغ تخمگذار لوهمن 8 ماهه روپیک تولید 50 درصد

شماره آگهی : 11979

آگهی ویژه مرتبط

فروش مرغ تخمگذار لوهمن 8 ماهه روپیک تولید 50 درصد
آگهی غیر فعال!

فروش مرغ تخمگذار لوهمن ماهه ماهه , ماهه , ماهه روپیک تولید درصد . باوزن میانگین گرم , , , , , واکسینه شده و بسیار سلامت . بارگیری از حومه تهران و فقط بالای قطعه به صورت حضوری یا غیر حضوری . مرغ لوهمن . مرغ لوهمن قهوه ای . مرغ لوهمن دم طلایی . مرغ لوهمن تخمگذار . مرغ لوهمن قهوه ای فروش . مرغ نژاد لوهمن . فروش مرغ لوهمن . فروش مرغ لوهمن قهوه ای . فروش مرغ لوهمن قهوه ای برون . فروش جوجه مرغ لوهمن . فروش مرغ تخمگذار لوهمن . فروش مرغ نژاد لوهمن . فروش مرغ تخمگذار نژاد لوهمن . فروش نیمچه مرغ لوهمن . محل فروش مرغ لوهمن . فروش جوجه مرغ نژاد لوهمن . قیمت مرغ لوهمن . قیمت مرغ لوهمن قهوه ای . قیمت مرغ نژاد لوهمن . قیمت مرغ تخمگذار لوهمن قهوه ای . قیمت جوجه مرغ لوهمن . قیمت مرغ تخمگذار لوهمن . خرید مرغ لوهمن . خرید مرغ لوهمن قهوه ای . خرید مرغ لوهمن تخمگذار . فروش مرغ لوهمن . فروش مرغ لوهمن قهوه ای