خانه > صنعت > دامداری > مرکز فروش مرغ بومی و گوشتی - طیور - طیور

شماره آگهی : 11906

آگهی ویژه مرتبط

مرکز فروش مرغ بومی و گوشتی - طیور - طیور
آگهی غیر فعال!

مرکز فروش مرغ بومی و گوشتی -فروش تخم نطفه دار مرغ بومی گلپایگانی،مرندی و مرغ پر تولید بلک استار -فروش تخم مرغ خوراکی - فروش جوجه یکروزه مرغ بومی گلپایگانی،مرندی،بلک استار و ... -فروش نیمچه مرغ بومی در تمام سنین،یکماهه،دوماهه،نیمچه و ...(مخلوط مرغ و خروس) درصد مرغ درصد خروس -فروش جوجه یکروزه گوشتی -فروش مرغ مرندی،پر تولیدترین مرغ ایران ارسال به سراسر کشور و گوشتی -فروش تخم نطفه دار مرغ بومی گلپایگانی،مرندی و مرغ پر تولید بلک استار - فروش جوجه یکروزه مرغ بومی گلپایگانی،مرندی،بلک استار و ... -فروش نیمچه مرغ بومی در تمام سنین،یکماهه،دوماهه،نیمچه و ...(مخلوط مرغ و خروس) مرغ درصد خروس -فروش جوجه یکروزه گوشتی -فروش مرغ مرندی،پر تولیدترین مرغ ایران ارسال به سراسر کشور