بازار کار :: آماده به کار

تهیه متره و برآورد و صورت وضعیت با تکسا

تهیه متره و برآورد و صورت وضعیت با تکسا
آگهی غیر فعال!
نام روح الله شفیعی
موقعیت تهران
ثبت 44 روز پیش
بروزرسانی 15م خرداد 1400

هزینه هر پروژه: تا سقف یک میلیارد تومان مبلغ برآورد یا صورت وضعیت، یک میلیون تومان و بیشتر از یک میلیارد تومان . درصد مبلغ صورت وضعیت

تازه‌های ::