خانه > خدمات > خدمات اداری > فروش شرکت رتبه 5 ابنیه با کارکرد

شماره آگهی : 12159
فروش شرکت رتبه 5 ابنیه با کارکرد
رایگان

شرکت پیمانکاری گرید 5 ابنیه آماده واگذاری میباشد
مفاصا حساب دارایی بیمه بانک
بدون بدهی
دارای رتبه 5 ساجاتی از سازمان برنامه وبودجه
دارای کارکرد و رزومه

شماره تماس : 09129567351 و 09129567350