خانه > خدمات > مالی و حسابداری > ضامن کارمند/ضمانت کارمند/کارمندرسمی /فیش اجاره ای09016453317

شماره آگهی : 10880
ضامن کارمند/ضمانت کارمند/کارمندرسمی /فیش اجاره ای09016453317
آگهی غیر فعال!

ضامن دادگاه ودادسراوکارمندرسمی باحکم کارگزینی درحال کارشاغل وبازنشسته وجوازکسب معتبر(کفالت)سندتسویه ؛بعدازاتمام مراحل اداری وقانونی می باشد؛صرفا جهت ضمانت دادگاه ودادسراوشورای حل اختلاف ومرخصی زندان وکالای قاچاق وتعزیرات حکومتی و...