خانه > خدمات > مالی و حسابداری > واگذاری شرکت پیمانکاری رتبه 2 ساختمان/ثبت شهرستان

واگذاری شرکت پیمانکاری رتبه 2 ساختمان/ثبت شهرستان
رایگان

واگذاری و فروش شرکت پیمانکاری رتبه 2 ساختمان
دارای 2 سال اعتبار کارتکس از سازمان برنامه و بودجه
سهامی خاص بدون هیچگونه بدهی
رزومه قوی وقابل استعلام
مفاصا حساب دارایی-بیمه-بانک-ارزش افزوده
برای کسب طالاعات بیشتر تماس بگیرید

صیادیان

sara.sayadian888@gmail.com
عضویت :447 روز پیش
تلفن09129567351
ثبت152 روز پیش
بروزرسانی9م دی 1400
انقضاءشنبه , 9 بهمن 1400